Advieskring

De vakvernieuwingscommissie kan tijdens het proces gebruikmaken van specialistische expertise. Daarvoor richten we een advieskring in. De advieskring kijkt mee op de inhoud van de tussenproducten.


De advieskring bestaat uit:


En specifiek voor leermiddelen, toetsing en examinering:


Daarnaast worden tijdens dit traject ook experts op persoonlijke titel geraadpleegd. Een aantal experts daarvan is hier voorafgaand aan het traject in samenspraak met de vakvereniging voor benaderd.

Advieskringperiodes:

  • Advieskring: 22 november 2023 tot 16 januari 2024
  • Advieskring: 18 maart tot 26 april 2024