Downloads

15 van 23 downloads
Artikel
25-03-2024

Startnotitie burgerschap

Artikel
25-03-2024

Startnotitie Nederlands

Artikel
25-03-2024

Startnotitie

Interview
31-01-2024

Interview Van 12 tot 18 - 'Focus op vakinhoudelijke én leerplankundige kwaliteit'

Artikel
25-03-2024

Vakkenstructuur wiskunde havo

Artikel
05-07-2023

Infographic - Actualisatie examenprogramma's

Whitepaper
18-04-2024

Naar een nieuw examenprogramma en examen in vier fasen

Artikel
25-03-2024

Infographic: Aktualisaasje fan de eksamenprogramma’s

Artikel
03-10-2023

Infographic actualisatie examenprogramma's

Artikel
26-04-2024

Artikel Nieuw Archief Wiskunde: Nieuwe examenprogramma’s wiskunde in de maak voor havo en vwo

Interview
11-11-2023

Artikel Prima Onderwijs, maart 2023: Samen bouwen aan een actueel taalcurriculum

Artikel
13-05-2024

Frysk: foaroprinner yn fuortset ûnderwiis

Artikel
16-11-2023

Examenprogramma’s Nederlands in de maak

Artikel
04-12-2023

Artikel: Een constructief, slagvaardig en bovenal zorgvuldig proces

Artikel
12-01-2024

Wiskunde in wording: nieuwe examenprogramma’s havo en vwo