Nellianne van Schaik

Nellianne van Schaik

Contactinformatie

Nellianne van Schaik

Curriculumexpert

In 2023 maakte ik na 21 jaren voor de klas de overstap naar SLO als curriculumexpert Nederlands vo. Met veel plezier gaf ik les aan havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw. Lesgeven betekende voor mij ook altijd: nadenken over je curriculum, leeractiviteiten bedenken die passen bij de gestelde doelen en die op een passende manier toetsen. Het curriculumdenken vond ik in mijn lesgeefpraktijk al heel boeiend en zet ik nu bij SLO op een andere manier voort.


Als docent Nederlands was ik al betrokken bij de VVC Nederlands en nu neem ik deel aan deze commissie vanuit mijn rol als curriculumexpert. Samen maken we ons hard voor een boeiend, betekenisvol en kansrijk schoolvak Nederlands. We staan voor een grote uitdaging: examenprogramma’s inrichten die relevant zijn voor vandaag en morgen, waarin de curriculaire en maatschappelijke uitdagingen worden meegenomen.


In mijn werk gaat de docentenbril nog vaak op: hoe geven we het vak Nederlands (weer) inhoud en sjeu? Hoe schrijven we toegankelijke eindtermen die ruimte bieden én belangrijke kennis en vaardigheden voorschrijven? In de nieuwe ideeën voor de examenprogramma’s Nederlands zie ik veel mogelijkheden om docenten meer grip te bieden op het vak Nederlands: veel mogelijkheden voor samenhang van kennis en vaardigheden en meer vakinhoud. Leerlingen verwerven kennis over taal, taalgebruik en literatuur én ontwikkelen hun taalvaardigheden. De opbouw van kennis én de taalontwikkeling gaan tenslotte hand in hand.