Pieter van den Broek

Pieter van den Broek

Contactinformatie

Pieter van den Broek

Leraar

Inmiddels geef ik vijftien jaar onderwijs in klassieke talen. Na mijn studie aan de UvA ben ik begonnen als docent aan verschillende Chinese universiteiten in Peking. Sinds 2010 werk ik met veel plezier op het Stedelijk Gymnasium Schiedam. Daarnaast heb ik op de Universiteit van Amsterdam promotieonderzoek gedaan en colleges Latijnse taalverwerving en literatuur verzorgd.


De waarde van onderwijs in klassieke talen is voor mij evident, ook (of juist) in het voortgezet onderwijs. De vakken Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur bieden leerlingen de mogelijkheid om via teksten en andere bronnen kennis te maken met twee culturen die zowel vertrouwd als vreemd kunnen aanvoelen. De invloed op de Europese cultuurgeschiedenis van Grieken en Romeinen is evident. Deze vakken bieden daarnaast een kader om na te denken over onze eigen samenleving, cultuur en morele grenzen.


Het examenprogramma van deze mooie vakken is toe aan een opfrisbeurt. Wat willen we dat leerlingen meenemen na zes jaar onderwijs in klassieke talen? En hoe kunnen we dat het beste toetsen? Ik vind het een eer om samen met de andere leden van de vakvernieuwingscommissie hier een bijdrage aan te mogen leveren.