Waarom worden de examenprogramma's klassieke talen geactualiseerd?

Redactie Geplaatst op 13 december 2022

De vakken Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur zijn keuzevakken in het vrije deel van de bovenbouw van het vwo. Een leerling moet minimaal een jaar in beide vakken onderwijs hebben gevolgd en in één van beide vakken examen doen om een gymnasiumdiploma te kunnen krijgen. Vanuit de wetenschap, de onderwijspraktijk en beleid worden een aantal uitdagingen gesignaleerd binnen de huidige examenprogramma's:

  • Gebrek aan handvatten voor integratie taal en cultuur
  • Weinig houvast om de doorlopende leerlijn vorm te geven
  • Sturende werking van toetsing en examinering
  • Overladenheid en gebrek aan balans

Wil je meer weten over de uitdagingen in het huidige curriculum?
Download de startnotitie klassieke talen.


In deze startnotitie staan relevante en actuele ontwikkelingen beschreven voor de actualisatie van de examenprogramma’s Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur in de bovenbouw van het vwo. De startnotities is geschreven door SLO. Bij de totstandkoming zijn externe deskundigen betrokken geweest, onder wie vertegenwoordigers van de vakvereniging, leraren, lerarenopleiders, toetsdeskundigen, wetenschappers en vakdidactici.

Wil je dit Delen?

Relevante publicaties

Startnotitie klassieke talen
15 december 2022

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken